Affärsidé och vision

Kartguiden erbjuder kommuner, turistorganisationer och företag en helhetslösning när det gäller kartprodukter och reklam. Vårt koncept innefattar turist- och besökskartor, guider, informationstavlor, kartlådor och reklam. Det är du som kund som väljer utseende på produkterna.

Vi utgår ifrån er grafiska profil och skapar en attraktiv lösning för att välkomna och vägleda turister och besökare till er kommun eller ert län. 

Vårt motto är ”Ditt mål och vägen dit!”

Turist- och besökskartor

Guider

Informationstavlor

Kartlådor

Sarasso’s kartverksamhet förvärvad

Kartguiden AB har den 8:e December förvärvat Sarrasso AB:s kartverksamhet. Sarrassos verksamhet inom tryckta besökskartor och tillhörande informationstavlor kommer härefter att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn. I och med förvärvet stärker Kartguiden AB sin redan marknadsledande roll inom segmentet turist- och besökskartor.