Affärsidé och vision

Kartguiden erbjuder kommuner, turistorganisationer och företag en helhetslösning när det gäller kartprodukter och reklam. Vårt koncept innefattar turist- och besökskartor, guider, informationstavlor, kartlådor och reklam. Det är du som kund som väljer utseende på produkterna.

Vi utgår ifrån er grafiska profil och skapar en attraktiv lösning för att välkomna och vägleda turister och besökare till er kommun eller ert län. 

Vårt motto är ”Ditt mål och vägen dit!”

Turist- och besökskartor

Guider

Informationstavlor

Kartlådor

Två nya kartverksamheter förvärvade

Kartguiden AB har den 11:e December 2019 & den 18 December 2019 förvärvat Kartbolaget i mellansverige HB's respektive KartPartner HB's kartverksamheter. Bägge bolagens verksamhet inom tryckta besökskartor och tillhörande informationstavlor kommer härefter att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn. I och med förvärvet stärker Kartguiden AB sin redan marknadsledande roll inom segmentet turist- och besökskartor.

Norrländsk kartverksamhet förvärvad

Den 16:e Januari 2020 förvärvade Diagonal Förlags AB genom sitt dotterbolag Kartguiden AB verksamheterna inom tryckta besöks- och turistkartor som tidigare drevs av PR Rit & Reklam AB samt Dig Maps AB i Boden.

Verksamheterna kommer fortsättningsvis att opereras av Kartguiden AB under Kartguidens namn.